Maailma rahvastiku kasvu ei mõjutaks ka suured katastroofid

Maailma rahvastiku arvu kasvu uurinud ökoloogid nendivad, et seda ei mõjutaks inimpopulatsiooni sisemise inertsi tõttu isegi üleilmsed katastroofid, mille tagajärjel hukkuksid sajad miljonid inimesed. Rahvaarvu kasvule suudaksid aga piiri panna planeerimata raseduste arvu vähendamine või üleilmne ühe lapse poliitika.

Viimastel kümnenditel on maailma rahvaarvu miljardi võrra kasvamiseks kulunud ligikaudu tosin aastat. Kuigi üldise haridustaseme tõusu ja paranenud pereplaneerimise tulemisel on hakanud kasv pidurduma, elab ÜRO prognooside kohaselt 2100. aastaks maakeral tõenäoliselt 12 miljardit inimest. Optimistlikumate prognooside kohaselt veidi enam kui üheksa miljardit. Corey Bradshaw Adelaide’i ülikoolist otsustas kolleegidega uurida, kas rahvastiku arvu kasvu on võimalik veelgi pidurdada.

Bradshaw töörühma lähtepunktiks oli populatsiooni sisemine inerts. Inimeste praegune arvukus jääb maailma rahvaarvu paratamatult oluliselt mõjutama ka tulevikus. Kliimabioloog võttis kolleegidega aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni ja USA rahvastikubüroo andmebaasid, millest võis leida nii perede suuruse, suremuse kui sündivuse kohta käivaid andmeid. Nende alusel koostatud arvutimudel ennustas, et 2100. aastaks elab maailmas 12 miljardit inimest. Suhteliselt hea vastavus ÜRO prognoosiga andis julgustust, et loodud mudel ei eksi väga palju.

Seejärel uuris Bradshaw veel üheksat erinevat võimalikku sündmuste kulgu. Nende hulka kuulusid muu hulgas esimese lapse hilisemas eas sünnitamine, eluea oluline pikenemine, globaalse mõjuga katastroofid ja rahvastikupoliitikas toimuvad muutused. Samuti uurisid nad, kuidas maailma erinevates piirkondades nähtav rahvastiku arvu kasv selle liigilist mitmekesisust mõjutab.

Töörühm nentis, et esimese ja teise maailmasõjaga ning hispaania gripi pandeemiaga võrreldavatel katastroofidel on rahvastiku arvu kasvule suhteliselt väike mõju. Isegi kui maailma rahvaarv nende tõttu lühikese aja vältel viis protsenti kahaneks, ei mõjutaks see üldist trendi väga palju.

Küll aga mõjutaks rahvaarvu uuritud stsenaariumitest olulisel määral üleilmne ühe lapse poliitika ja soovimatute raseduste hulga vähendamine. Keskmiselt ei planeerita ette iga seitsmenda lapse sündi. Kui ühe lapse poliitika rakendamisel stabiliseeruks maailma rahvaarv kaheksa miljardi juures, siis planeerimata rasedusega seonduva probleemi lahendamisel jääks maailma rahvaarv sajandi lõpus seitsme miljardi piirimaile.

Töö autorid märgivad, et iibe langus ei vii tõenäoliselt majanduse kokkukukkumiseni. Kui rahvastiku arv kasvab, peab töövõimeline elanikkond pidama üleval rohkem alaealisi. Rahvaarvu kahanemisel on suurem aga vanemaealiste osakaal. Mõlemal juhul peab ühte vanemaealist või alaealist ülal pidama 1,5-2 töövõimelist inimest.

Uurimus ilmus Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes.

ERR

Peale selle artikli lugemist tasub KINDLASTI vaadata seda video:

Ja lugeda neid kahte Vanglaplaneedi artiklit:

Legaalsed mürgid

Globaalne soojenemine

Huvitava nimega politseinik Mineastuendaga Seksuaalvahekorda ajakirjanikule: ****, ma tapan su!

Järgnevalt üks kurbnaljakas video Missouri meeleavaldustelt. Politseinik sihib protesteerijaid ja reportereid relvaga ning täiendab tegevust sõnadega: „****, ma tapan su!”

Segaduses protesteerijate küsimuse peale politseiniku nime kohta, vastas viimane vaid levinud vulgaarse väljendiga „go fuck yourself.”

Alles mõned päevad tagasi avalikustati dokument, milles kirjeldatakse relvastamata tsiviilisikute tulistamist tulirelvadest. Tundub, et ohvitser Mineastuendaga Seksuaalvahekorda on seda pikkisilmi oodanud.

Infowars

Dokument: Ameerika sõjavägi valmistub rahutustel relvastamata kodanike tulistama

USA sõjavägi väljastas dokumendi, milles kirjeldatakse ettevalmistusi suuremateks massirahutusteks, sealhulgas tulirelvade kasutamine märatsevate protesteerijate vastu

Selle aasta aprillis avaldatud 132-leheküljeline dokument kannab nime USA Armee Tehnikate Väljaanne 3-39,33: Rahvarahutused (U.S. Army Techniques Publication 3-39.33: Civil Disturbances).

Dokumendis kirjeldatud tehnikad on kasutatavad nii siseriiklikult kui ka välisriikides toimuvate rahutuste maha surumiseks.

Kõige šokeerivam on, et dokumendis kirjeldatakse relvastamata tsiviilisikute tulistamist tulirelvadest ning täpsustatakse kus ja kuidas seda teha.

Graafiliselt on välja toodud „traumade järgud“, näitamaks sõduritele kuidas rahutustel relvi kasutada ning kuidas põhjustada vajalikul hulgal vigastusi, ka surmavaid vigastusi.

Dokumendi järgi võivad rahutused, kus säärast jõudu oleks tarvis kasutada, tekkida majanduslike või etniliste probleemide tagajärjel.

Infowars

Mupo manitseb: ka kassi otsimise kuulutus tuleb linnaosavalitsuses reklaamina kooskõlastada

Kui kadunud Miisut või Pontut otsida linnaosa­valitsuse loata, ähvardab kuni 400-eurone trahv.

Munitsipaalpolitsei saatis möödunud nädala lõpus välja pressiteate, milles kurdeti, et vanalinnas ja ka mujal on osutunud probleemiks loata üles pandud kuulutused.

Eesti Päevaleht

Eesti Vabariigi põhiseadus § 45:

“Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks … Tsensuuri ei ole.”

Püütakse muljet jätta, et Tallinna linnavalitsusele ja ka Stenbocki maja tegelastele teevad meelehärmi mures loomaomanikud, kuid usun, et enamus inimesi siiski mõistab, et tegemist on lihtsalt ettekäänega sõnavabaduse koomale tõmbamiseks. See toimub – tibusammul, aga toimub!

President Ilves käis salaja George Sorose pulmas

President Toomas Hendrik Ilves alustas oma USA visiiti ÜRO peaassamblee avanädalale mitu päeva varem, et käia miljardär George Sorose pulmas, kuid presidendi kantselei otsustas seda fakti mitte avalikustada.Kuigi George Soros saatis kutse Toomas Hendrik Ilvesele kui Eesti riigipeale, otsustas presidendi kantselei seda mitte avalikustada, kirjutab Õhtuleht.«Kuna perekond Soros käsitleb abielu sõlmimist isikliku sündmusena, siis kantselei ka lähtus sellest. Igasugune ennetav avalikkuse teavitamine saab sellisel juhul tulla perekond Soroselt,» ütles Õhtulehele presidendi kantselei avalike suhte osakonna juhataja Piret Pert.Kantselei keeldus vastamast küsimusele, kas president Ilves, kes oli privaatsesse, 500 külalisega pulma kutsutud kui Eesti riigi esindaja, maksis Sorosele kingiks viidud Mall Nukkese maali eest ise või tegi seda Eesti rahvas.

Elu24